Головна » Статті » Урок » Компетентнісно зорієнтований урок

Сучасний компетентнісно зорієнтований урок. Який він?

ВИМОГИ
ДО СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ

У структуру компетентнісно спрямованого уроку, слід вносити наступні зміни:

 • Конкретизувати загальну мету (цілі: освітні, розвивальні) уроку.
 • Визначати предметні та ключові компетентності, формуванню яких буде присвячений даний урок.
 • Формулювати цілі й визначати очікувані результати.
 • Здійснювати  мотивацію навчальної діяльності. Бажано, щоб учні під керівництвом учителя з’ясували, чи готові вони до вивчення теми, що їм бракує, що саме вони повинні вміти й знати, щоб успішно виконати  основне завдання.
 • Бажано в залежності від структури уроку розподіляти зміст на навчальні ситуації: теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо.
 • Необхідно до кожної навчальної ситуації формулювати цільове завдання й відповідно до нього підбирати методи навчання, адекватні дидактичним функціям (засвоєнню, формуванню, узагальненню) та змісту навчального матеріалу ( теоретичний, практичний).

У структуру компетентнісно спрямованого уроку, слід вносити наступні зміни:

 • Чітко визначати завдання: що повинен учень навчитися роботи саме на цьому уроці (діяльнісний підхід).
 • Розрізняти зміст освіти (чому вчу) і зміст навчального матеріалу (за допомогою чого вчу).
 •  Відповідно до змісту навчального матеріалу та методів роботи підбирати оптимальні форми організації  пізнавальної діяльності.
 • Ефективно добирати навчальний матеріал для засвоєння учнями запланованої одиниці змісту освіти (без надлишку чи недостачі навчального матеріалу).
 • Обов’язково при виборі змісту, методів і форм орієнтуватися на цільову установку й уявний очікуваний результат спільної діяльності.
 • Забезпечувати  здійснення  рефлексії навчальної діяльності. Учні повинні вчитися рефлексувати (аналізувати) власну діяльність, оцінювати її, порівнювати досягнуті результати на уроці з очікуваними.
 • При оцінюванні учнів враховувати саме набуття ними предметних компетентностей, умінь вирішувати проблеми, пов’язані з даною навчальною темою.

 

Алгоритм компетентнісно зорієнтованого уроку

 

 • Конкретизація загальної мети (провідних і проміжних цілей) уроку.
 • Визначення предметних та ключових компетентностей як до  уроку в цілому, так і до кожного етапу уроку окремо.
 • Формулювання цілей і визначення очікуваних результатів.
 • Мотиваційне забезпечення уроку.
 • Поділ змісту уроку на навчальні ситуації в залежності від його структури — теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо.
 • Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації.
 • Вибір методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу (теоретичний, емпіричний чи практичний).
 • Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально-самостійна, парна, групова, загальнокласна, фронтальна чи їх оптимальне поєднання) адекватно змісту та методам роботи.
 • При виборі змісту, методів і форм  - орієнтація на цільову установку й уявлення очікуваного результату спільної діяльності.
 • Здійснення рефлексії навчальної діяльності.

 

Урок засвоєння нових  знань

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

ІІ. Цілепокладання.
1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
2. Визначення очікуваних результатів.
3. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Цілереалізація.
1. Актуалізація й корекція опорних знань.
2. Сприйняття й первинне  усвідомлення  навчального   матеріалу, осмислення зв'язків і співвідношень в об'єктах вивчення.
3. Фізкультпауза.
4. Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих.
5. Повідомлення  домашнього завдання.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.
1. Підведення підсумків уроку.
2. Рефлексія.
3. Цінування, оцінювання.

Урок   засвоєння   навичок   і   умінь

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

ІІ. Цілепокладання.
1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
2. Визначення очікуваних результатів.
3. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Цілереалізація.
1. Перевірка домашнього завдання, актуалізація й корекція опорних знань, практичного досвіду учнів.
2. Поглиблення навчального   матеріалу, ознайомлення з правилами, алгоритмами виконання певних дій (ввідні, вступні вправи).
3. Первинне  застосування  знань (пробні вправи).
4. Фізкультхвилинка (релаксація).
5. Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах  з метою засвоєння навичок (тренувальні вправи ).
6. Творче перенесення знань і навичок у нові чи змінені умови з метою формування умінь (творчі вправи).

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.
1. Підведення підсумків уроку.
2. Повідомлення  домашнього завдання.
3. Рефлексія.
4. Цінування, оцінювання.

Урок  застосування  знань, навичок  і  умінь

Учні самостійно виконують лабораторні, практичні досліди й завдання, обчислювальні, пізнавальні завдання, графічні, письмові роботи.
І. Орієнтація, мотивація діяльності.

ІІ. Цілепокладання.
1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності.
2. Визначення очікуваних результатів.

ІIІ. Цілереалізація.
1. Перевірка домашнього завдання; відтворення й коригування опорних знань, умінь, навичок, необхідних для самостійного виконання практичних завдань уроку.
2. Загальний інструктаж, усвідомлення алгоритму дій (осмислення змісту й послідовності практичних дій).
3. Самостійне виконання завдань під контролем і за допомогою учителя, враховуючи індивідуальні можливості).
4. Фізкультпауза.
5.  Узагальнення  й систематизація учнями результатів роботи.
6. Звіт учнів про способи  й  результати виконання роботи. 

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.
1. Підведення підсумків уроку.
2. Повідомлення  домашнього завдання.
3. Рефлексія.
4. Цінування, оцінювання.     

Урок   узагальнення   й   систематизації   знань

Проводиться після вивчення найважливіших розділів програми.
І. Орієнтація, мотивація діяльності (підготовка до активної навчальної діяльності).

ІІ. Цілепокладання.
1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
2. Мотивація навчальної діяльності.
3. Визначення очікуваних результатів.

ІІІ. Цілереалізація.
1. Відтворення й коригування опорних знань, умінь, навичок.
2. Узагальнення  й систематизація понять, засвоєння системних знань і їхнє застосування для пояснення нових фактів і для виконання практичних завдань.
3. Фізкультпауза.
4. Засвоєння провідних ідей і  теорій  на основі широкої систематизації знань.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.
1. Підведення підсумків уроку.
2. Повідомлення  домашнього завдання, успішне виконання якого потребує системних знань, навичок, умінь.
3. Рефлексія.
4. Цінування, оцінювання.

Урок  перевірки  й  корекції  знань,  навичок,  умінь

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

ІІ. Цілепокладання.

1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
2. Мотивація навчальної діяльності.
3. Визначення очікуваних результатів.

ІІІ. Цілереалізація.
1. Перевірка знань фактичного матеріалу (усна фронтальна бесіда, усна індивідуальна розмова).
2. Перевірка знань основних понять (письмова перевірка 8-10 хвилин, індивідуальне опитування).
3. Перевірка глибини усвідомлення  знань  (письмове опитування, самостійне складання таблиць, схем тощо).
4. Фізкультпауза.
5. Застосування знань у стандартних умовах.
6. Застосування знань у нестандартних умовах.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.
1. Підведення підсумків уроку.
2. Рефлексія.
3. Цінування, оцінювання. Якщо робота проводиться письмово, то пункти 1-3, 5-6  етапу  цілереалізації  відображають   логіку побудови  завдань  контрольної роботи.

Категорія: Компетентнісно зорієнтований урок | Додав: umni4ka (17.10.2017)
Переглядів: 308 | Коментарі: 2 | Теги: урок, Компетентність, компетентнісно-орієнтований урок | Рейтинг: 5.0/6
Всього коментарів: 2
2 Вольха  
Дуже необхідна та корисна інформація. Дякую!

1 emironova046  
Дякую за сайт! Дуже корисна інфрмація, тим більш напередодні семінару!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]