Головна » Статті » Практичні матеріали » Пам'ятки

ОЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ СВОЄЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ СВОЄЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Просимо вас оцінити свою пе­дагогічну діяльність і можливості за пропонованими параметрами.
Намагайтеся уникати самопри­ниження або вихваляння під час самооцінки.
Пам'ятайте, найкраща позиція — гранична об'єктивність і щирість!

Позначте обраний вами варіант відповіді. Відповідайте на всі запи­тання поспіль, попередньо прочи­тавши всі запропоновані відповіді.

1. Знання свого предмета:
а) ґрунтовне, у межах програ­ми, є Інтерес до спеціальної та методичної літератури;
б) на рівні програми, але є про­галини, припустимі помилки у вик­ладанні й перевірці знань;
в) глибоке, таке, що перевищує вимоги програми, вільна орієнта­ція у спеціальній і науково-попу­лярній літературі.

2. Ставлення до предмета:
а) зацікавлене;
б) байдуже;
в) захоплене, є потреба в пе­дагогічній діяльності.

3. Уміння планувати навчальну програму:
а) тематичне й поурочне пла­нування здійснюється переважно правильно:
б) часто використовуються штампи в плануванні, не завжди враховано особливості класу;
в) здійснюється робота над си­стемою уроків з теми, розмаїттям форм і методів навчання з ураху­ванням особливостей класу.

4. Відчуття нового:
а) позитивне ставлення до но­вих педагогічних ідей, але їхня ре­алізація тільки під впливом адміністрації:
б) скептичне або негативне ставлення, складно залучитися до процесу вирішення нових зав­дань;
в) самостійний пошук нових ідей, вирішення нових педагогіч­них завдань.

5. Знання психолого-педагогічних основ навчання:
а) достатня орієнтованість в основних сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але нечасте застосування їх на практиці;
б) вільна орієнтація в сучасних концепціях, використання їх як ос­нови своєї педагогічної діяльності;
в) наявність лише загальних уявлень про сучасні концепції на­вчання.

6. Педагогічний такт:
а) незважаючи на зовнішній спокій, спостерігаються зриви у взаєминах з учнями;
б) наявний достатньою мірою, порушення трапляються рідко;
в) є основою у взаєминах з дітьми, наявні повага, довіра, ви­могливість і справедливість.

7. Індивідуальний підхід до учнів:
а) переважно забезпечує;
б) практично не здійснює, до­даткові заняття проводить рідко;
в) систематично вивчає особ­ливості учнів, диференціює обсяг, складність знань, допомогає тим, хто не встигає, контролює учнів різних «рівнів».

8. Розвиток в учнів навичок навчальної праці:
а) скептичне ставлення до цієї роботи, немає позитивних резуль­татів вирішення цього завдання;
б) прагнення формувати в учнів раціональну організацію навчаль­ної праці;
в) цілеспрямована й система­тична робота в цьому напрямі (розвиток самоконтролю в на­вчанні, раціонального планування, достатній темп читання, письма, обчислень тощо).

9. Розвиток мислення учнів:
а) виконує основні рекомен­дації програм з посилення розвивального навчання, застосовує лише деякі заходи щодо розвитку мислення;
б) забезпечує ефективне розвивальне навчання, глибоке та всебічне
в) формально виконує реко­мендації програм, орієнтує учнів лише на запам'ятовування.

10. Розвиток в учнів інтересу до предмета:
а) переважно працює над роз­витком інтересу до предмета;
б) таку роботу не веде;
в) використовує спеціальні прийоми (наприклад, показ прак­тичної значущості знань, зацікав­лення, індивідуальний підхід до учнів).

11. Уміння оцінити якість знань:
а) припускається формалізму й необ'єктивності під час оцінюван­ня знань;
б) дотримується об'єктивності в оцінюванні знань;
в) ретельне вивчення критеріїв оцінювання, уміле використання їх на практиці, об'єктивність.

аналізувати організацію навчально-виховного процесу;
  • аналізувати показники результативності навчально-виховного процесу;
  • аналізувати стан педагогічного й дитячого колективів;
  • розуміти мотиви поведінки;
  • спонукати колег до продуктивної роботи, стимулювати їх професійне зростання;
  • створювати в колективі взаємини, максимально сприятливі для продуктивної роботи;
  • ефективно контролювати роботу колег;
  • адекватно оцінювати своїх колег, їхні можливості й інтереси;
  • запобігати й розв'язувати конфлікти в колективі;
  • налагоджувати ділове спілкування з підлеглими відповідно до їхніх індивідуальних особливостей і ситуації
Категорія: Пам'ятки | Додав: umni4ka (23.04.2010)
Переглядів: 2807 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]