Головна » Статті » Практичні матеріали » Пам'ятки

ПАМ'ЯТКА ВИВЧЕННЯ СТАНУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

ПАМ'ЯТКА

З ВИВЧЕННЯ СТАНУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

 1. Чи передбачено в річному плані школи організація роботи шкільних методичних об'єднань?
 2. Наявність у школі методичного кабінету. Ефективність діяльності методичної ради школи.
 3. Чи відповідає структура методичної роботи в школі вимогам рекомендацій МО України про організацію методичної роботи з педкадрами?
 4. Наявність діагностичної карти школи, графіка проведення відкритих уроків. Чи враховуються пропозиції вчителів щодо охоплення їх колективними формами методичної роботи, опрацювання тих питань, з яких вони потребують допомоги?
 5. Чи виділено вчителям вільний від уроків день для участі в методичній роботі, здійсненні самостійної освіти?
 6. Чи залучено до керівництва методичними об'єд­наннями вчителів, яким присвоєно звання «вчитель-методист», «старший учитель»?
 7. Проведення для керівників методичного об'єд­нання настановного семінару з питань планування та організації методичної роботи з боку МК. Яку допомогу з цього питання надали керівники школи? Варіантність форм організації методичної роботи з педагогічними кадрами.
 8. Діяльність шкільного (міжшкільного) методичного об'єднання:
 • явка вчителів на засідання методичних об'єднань;
 • актуальність питань, винесених на засідання методичних об'єднань;
 • чи проводили на засіданнях методичних об'єднань обговорення:
  • проектів державних стандартів загальної середньої освіти;
  • вивчення змісту програм, аналіз їхнього методичного апарату;
  • аналізу стану викладання, якості знань, умінь і практичних навичок учнів;
  • чи використовували на засіданнях методоб'єднань активні форми навчання педагогічних кадрів тощо;
  • практичні заняття: а) планування, аналіз (самоаналіз) уроків, виховних заходів; б) розв'язування кон­курсних задач, написання творчих робіт, проведення лабораторних робіт, виготовлення оригінальних наочних посібників, роздаткового дидактичного матеріалу;
 • відвідування та аналіз відкритих уроків, позакласних виховних заходів чи носять вони випереджува­льний характер;
 • доповіді вчителів (чи розкривають вони досвід учителя і чи є в них рекомендації вчителям щодо поліпшення результативності навчально-виховного процесу, чи це переказування змісту повідомлень з фахових газет, журналів);
 • ознайомлення з сучасними досягненнями психолого-педагогічних наук, методики викладання даного предмета, сучасними інноваційними технологіями;
 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом (чи були рекомендації щодо його поширення і впровадження);
 • чи заслуховували на засіданнях методоб'єднань інформації педагогів про здійснення самоосвіти, виконання докурсових та післякурсових завдань;
 • активність членів методоб'єднання у підготовці та проведенні методичних заходів;
 • чи готували до засідань методоб'єднань виставку учнівських творчих робіт, виробів, дидактичного мате­ріалу тощо?;
 • чи розглядали на засіданнях методоб'єднань питання організації виховної роботи з учнями, форму­вання у них наукового світогляду засобами навчально­го предмета? Якість цієї роботи.

9. Як враховано в тематиці засідань методоб'єднань аналіз результатів навчально-виховного процесу даної категорії учителів?

10. Яку конкретну допомогу отримав учитель від керівництва школи в підготовці і проведенні методичного заходу?

11. Чи проводили керівники школи аналіз методичного заходу? Його якість.

12. Чи інформують керівники шкіл учителів про зміст і вимоги директивних документів, інструктивно-методичних листів.

13. Робота з молодими вчителями.

  • Організація стажування молодого спеціаліста в школі ( наявність наказу по школі про призначення стажиста і відповідального за проведення стажування — директор школи чи заступник директора).
  • Наявність індивідуального плану стажування молодого спеціаліста, що зроблено з його виконання (надання допомоги вчителю з боку наставника, складання планів навчально-виховної роботи, підготовка і проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємовідвідування уроків).
  • Як і де проведено підсумки стажування молодих спеціалістів.
  • Організація роботи вчителів-наставників.

14. Самостійна освіта педагогів:

  • якість і зміст цієї роботи;
  • чи ознайомлені вчителі з публікаціями, які стосу­ються змісту і характеру їхньої роботи, в газетах «Освіта України», «Освіта», фахових журналах? Як викорис­товуються учителями ці рекомендації в навчально-ви­ховному процесі;
  • чи ознайомлені вчителі з інструктивно-методичними рекомендаціями ДОІППО за своїм фахом?

15. Робота опорних шкіл і шкіл передового педагогічного досвіду:

  • аналіз роботи творчої (ініціативної) групи з озброєння вчителів опорної школи досягненнями психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;
  • робота опорних шкіл у напрямку підвищення педагогічної майстерності керівних і педагогічних праців­ників району (семінари, «дні відкритих дверей», проведення відкритих уроків);
  • ефективність роботи шкіл передового педагогічного досвіду (якість виконання слухачами школи дома­шніх завдань, озброєння їх методикою проведення сучасного уроку).

16. Організація і проведення для педагогів психолого-педагогічних семінарів.

17. Якість підготовки і проведення науково-практичних конференцій, педагогічних читань у школі.

18. Вплив методичної роботи на підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Категорія: Пам'ятки | Додав: umni4ka (07.02.2010)
Переглядів: 6706 | Рейтинг: 4.2/9
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]