Головна » Статті » Від проблеми - до проблеми » Робота над проблемою

Рекомендації щодо організації роботи науково-методичної проблеми області «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»

Рекомендації щодо організації роботи 
науково-методичної проблеми області «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості»

І. Основні пріоритети:

1. Системне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів та динаміки їх розвитку.
2. Моніторинг якості навчання та життєвої компетентності школяра.
3. Запровадження гнучких моделей організації навчальне - виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.
4. Науково-методичне забезпечення переходу до профільного навчання.
5. Використання  технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
6. Впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.
7. Формування позитивної мотивації до навчання та вибору майбутньої професії.
8. Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
9. Розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей.
10. Включення   в  освітній  та інформаційний простір дітей з особливими
погребами.
11. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного  здоров'я  молоді, запровадження здоров’єзберігаючих освітніх технологій.
  12. Організаційно-педагогічне забезпе­чення рівного доступу до якісної освіти.

ІІ. Спрямувати роботу психологічної служби на:

• створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу особистості учня на всіх етапах його розвитку;
• систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів та динаміки їх психічного розвитку в процесі навчання;
• створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості та успішного навчання;
• створення соціально-психологічних умов для надання допомоги учням, що мають проблеми у навчанні та психологічному розвитку;
• психологічну підтримку стандартизації і профілізації освіти;
• забезпечення класних керівників, вчителів даними психолого-педагогічних досліджень   особистості   учнів, рекомендаціями щодо стратегії і тактики педагогічних впливів на них;
• вдосконалення системи моніторингових психологічних досліджень.

III. Наукове-методичне забезпечення впровадження технологій продуктив­ного навчання

Основу педагогічної стратегії розвитку інноваційної особистості складає побудова продуктивної особистісно-орієнтованої системи навчання, яка спирається на такі вихідні положення:
• пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини як активного носія суб'єктивного досвіду, що склався за­довго до впливу спеціально організова­ного навчання в школі;
• при конструюванні та реалізації освітнього процесу потрібна особлива робота вчителя для виявлення
суб'єктивного досвіду кожного учня;
• в освітньому процесі відбувається «зустріч» суспільне - історичного досвіду, що задається навчанням та суб'єктивного досвіду учня;
• розвиток учня як особистості (його соціалізація)відбувається на тільки шляхом оволодіння ним нормативною діяльністю, а й через постійне збагачення, перетворення суб'єктивного досвіду як важливого джерела власного розвитку;
• головним результатом учня повинно бути формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями та уміннями.

Шкільним методичним об'єднан­ням рекомендувати:

1. На засіданнях ШМО розглянути теоретичні положення стратегії розвитку інноваційної особистості:
• поняття інноваційна особистість;
• поняття життєвої і освітньої ком­петентності школяра;
• теорію психологічного супроводу розвитку особистості;
• теоретичні основи методик і техно­логій продуктивного навчання;
• методики впровадження інформа­ційних технологій навчання

2. Глибоко вивчити зміст галузей Дер­жавного стандарту освіти з метою побу­дови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження продуктивних технологій навчання.

3. Ґрунтовно проаналізувати роботу вчителів-предметників за роки роботи над попередньою науково-методичною проблемою області.

4. Провести діагностику рівня теоре­тичних і психологічних знань з питань основних положень технологій продуктив­ного навчання психологічного супроводу розвитку учня.

5. Провести всебічний аналіз резуль­татів освітнього процесу з предмету, забез­печення вчителями досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створення умов для навчання на продвинутому рівні учням з високими навчальними можливостями.

6. Спрямувати роботу ШМО на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки, результатів ДПА через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісного підходу до навчання.

7. Провести експертизу нових додаткових навчальних курсів і програм, освітніх технологій і методик, які використовують вчителі.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Категорія: Робота над проблемою | Додав: umni4ka (07.02.2010)
Переглядів: 4374 | Рейтинг: 5.0/3
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]