Головна » Статті » Від проблеми - до проблеми » Планування. Рекомендаціїї

ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Виконання завдань, постав­лених перед школою на навчаль­ний рік: 
• цілковите виконання;
• часткове виконання:
  • аналіз причин невиконання (реальності виконання, пра­вильність постановки тощо).

2. Коротка інформація про особовий склад (таблиці): 
• молоді фахівці (за роками);
• стажисти;
• нефахівці;
• ті, що повернулися з інших сфер діяльності;
• пенсіонери;
• за освітою (вища, середня, н/в, студенти);
• наявні звання (заслужений учитель, вища категорія, І категорія, ІІ категорія);
• вступ до педагогічних ВМЗ;
• вступ до педагогічного учи­лища;
  • оцінка виконання плану.

3. Аналіз роботи МО (за пред­метами, класне керівництво) із зазначенням найважливішого, найціннішого досвіду (основні зав­дання, що стоять перед МО, ступінь їхнього виконання) за предметами, циклами, тощо, які форми й методи виявилися най­ефективнішими (за результатив­ністю). Хто з педагогічних праців­ників і в яких видах робіт брав ак­тивну участь, яка результативність.

4. Оцінювання результатив­ності всіх форм підвищення ква­ліфікації педагогічних кадрів, ме­тодичного рівня (спираючись на результат) навчання учнів, на рівень сформованості знань учнів з предмета): 
а) характеристика й аналіз форм підвищення кваліфікації, їхня результативність:
• мікрогрупи й інші форми ро­боти з різними категоріями,
• семінари (місто, район, стис­ле оцінювання рівня проведення умовними позначками).
Результати проведення район­них, шкільних, педагогічних чи­тань, конференцій та інших форм роботи:
• якість рекомендацій та атес­тацій, робота з їхнього виконання в між атестаційний період;
• проведення відкритих уроків (мета, якість, ферма);
• оцінювання ефективності до­помоги, наданої методистами та всім категоріям педагогічних працівників.
б) застосування нових форм і методів навчання, порівняння їх за ефективністю з раніше застосову­ваними (за рівнем знань);
в) оцінювання результативності роботи вчителів із забезпечення високого рівня знань учнів (за рівнем знань);
  г) шляхи надання допомоги всім категоріям учителів, форми роботи, її результати.

5. Аналіз стану знань (можна дати перед п. 4 або об'єднати з п. 6): 

  • за підсумками перевірок;
  • за підсумками іспитів;
  • за підсумками контрольних діагностичних робіт;
  • за підсумками тестів.

Визначити основні позитивні й негативні якості, показати дина­міку в рівні сформованості знань, виявити причини прорахунків, ви­явити вчителів, які потребують методичної допомоги.6. Аналіз рівня викладання, рівня вихованості (на основі рівня сформованості знань, остаточно­го результату) за результатами анкетування, аналізу робіт учнів: 
• за підсумками перевірок;
• за підсумками іспитів;
• за підсумками контрольних робіт;
• за підсумками відвідування уроків методистами;
• за підсумками тестів-зрізів;
• опанування нестандарт­них, активних форм І методів навчання;
• роль функціонально придат­них кабінетів у підвищенні ефек­тивності навчання;
• виявлення причин прора­хунків.

7. Підсумки роботи над мето­дичною темою, використання до­сягнень педагогічної, наукової ППД у практиці роботи шкіл: 
• результати роботи з вивчен­ня ППД;
• як здійснювалася пропаган­да сучасних досягнень науки й ППД, її результативність;
• досвід яких учителів свого району й міста вивчено, які ідеї взято для впровадження й вико­ристання;
• які ідеї ППД втілено в прак­тику;
• які досягнення педагогічної та психологічної науки реалізовано в практиці роботи;
участь шкіл району в експе­риментальній роботі з удоскона­лення УРВ, управлінської діяль­ності тощо.

8. Аналіз основних прорахунків в організації та проведенні мето­дичної роботи в школі (в усіх на­прямах): 
• перелік прорахунків;
• причини їх появи;
• які заходи сплановано для їхньої ліквідації.

9. Завдання на новий навчаль­ний рік (спираючись на аналіз не­розв'язаних проблем). Можна об'єднати в одному пункті аналіз якості викладання та якості знань учнів. Оцінювання рівня їхньої ви­хованості. Результати роботи з вивчення ППО. 

Усі ці питання випливають одне з одного, тісно пов'язані між со­бою причиново-наслідковими зв'язками й мають бути розглянуті в єдності та взаємодії.
Категорія: Планування. Рекомендаціїї | Додав: umni4ka (23.04.2010)
Переглядів: 5044 | Теги: аналіз роботи школи | Рейтинг: 4.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]