Головна » Статті » Від проблеми - до проблеми » Творча лабораторія

Етапи роботи над програмою «Освіта для сталого розвитку» у межах експериментального навчального закладу
Програма «Освіта для сталого розвитку» 

Етапи роботи над програмою у межах експериментального навчального закладу

І ЕТАП.  Організація науково-експериментальної діяльності
1. Теоретичне осмислення актуальності проблеми випереджаючої освіти, а також визначення основних напрямків науково-експериментальної роботи навчального закладу.
2. Вивчення рівня знань педагогічних кадрів з проблем сталого розвитку, їхнього творчого потенціалу, а також психологічної та компетентісної готовності до залучення в експеримент.
3. Комплексна діагностика обізнаності дітей та молоді навчального закладу у питаннях сталого розвитку, розумінні значення сталості як основи збереження довкілля та покращення умов життя людини.
4. Створення «банку інформації» з проблем сталого розвитку.
5. Створення творчої групи, визначення мети та головних аспектів її ді­яльності, розподіл функ­ціональних обов'язків.
6. Планування роботи над проблемою, визначення етапів діяльності педагогічного колек­тиву, прогнозування ре­альних можливостей до­сягнення запланованих результатів.
7. Визначення основних педагогічних умов і шляхів формування у дітей та молоді ціннісних орієнтацій, що відповідають потребам сталого розвитку у системі неперервної освіти.
8. Розробка моделі нового типу навчального закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку, а також адаптація існуючих моделей функціонування освітнього закладу згідно стратегії сталого розвитку.
9. Створення програм, які складають цілісну систему організації педагогічних технологій в інтересах сталого соціального розвитку, що сприяють розвитку творчої особистості для свідомого життєтворчого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми.

II ЕТАП. Формування та апробація організаційно-функціональних структур навчального закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку
1. Корекція навчальних планів і програм з врахуванням переходу навчального закладу до моделі випереджаючої освіти для сталого розвитку.
2. Здійснення інтеграції змісту освіти для сталого розвитку у зміст навчальних предметів, розробка необхідних для цього методичних матеріалів.
3. Запровадження інтегративного факультативного курсу «Суспільство сталого розвитку» у навчальну діяльність учбового закладу.
3. Використання інтерактивних методів навчання, активне залучення дітей та молоді до практичної реалізації принципів сталого соціально-економічного та екологічного розвитку в умовах освітнього закладу.
4. Моніторинг, анкетування, тестування дітей та молоді, робота  з батьками з питань освіти для сталого розвитку.

ІІІ ЕТАП. Узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи
1. Підготовка членами творчої групи рекоменда­цій з проблем випереджаючої освіти для сталого розвитку. Корекція набу­того досвіду.
2. Активний обмін досві­дом шкіл випереджаючої освіти на науково-практичних конференціях, проблемних семінарах, творчих звітах вчите­лів тощо.
3. Робота із залучення вчителів та учнів до науково-дослідної роботи (створення учнівських проектів, проведення конкурсів, семінарів, «круглих столів» тощо).
4. Аналіз змін, що сталися в системі навчання та виховання, міжособистісних стосунків, ціннісних орієнтацій, форм поведінки, характеру співробітництва педагогів та учнів із запровадженням експерименту.
5. Визначення провідних ідей накопиченого досвіду, його характеру та можливостей широкого впровад­ження.
6. Наукове та методичне консультування педагогів щодо теоретичного обґрунтування та засвоєння досвіду.
7. Подальше поглиблення знань з проблем сталого розвитку, залучення широкого кола громадськості (суспільно-громадських організацій, позашкільних навчальних закладів, преси) до поширення досвіду науково-експериментальної  роботи.
Таким чином, будуючи освітній процес на основі використання принципів сталого розвитку, а також розглядаючи освіту як випереджаючий чинник суспільної перебудови можливо підготувати особистість до активного та успішного життя у сучасному мінливому світі, сприяти її всебічному та гармонійному розвитку.

 

Категорія: Творча лабораторія | Додав: umni4ka (24.03.2011)
Переглядів: 1928 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]