Головна » Статті » Урок » Компетентнісно зорієнтований урок

У категорії матеріалів: 11
Показано матеріалів: 1-10
Сторінки: 1 2 »

Сортувати за: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Змінюються мета та зміст освіти, з'являються нові засоби та технології навчання, але урок залишається головною формою навчання. Ця форма багато років і сторіч визначала обличчя школи, була її «візитною карткою». Безумовно, і сучасна школа тримається на уроці, що визначає її соціальний і педагогічний статус, роль і місце в становленні, розвитку й педагогів, і школярів. І щоб не говорили про такі потрібні та правильні ідеї, як самоосвіта, дистанційне навчання, він - учитель - завжди буде головною діючою особою на будь-якому уроці, тому що він - завжди старший, за ним знання, досвід розуміння й застосування цих знань.

Разом із тим ми всі розуміємо, що урок не може не мінятися. Тільки на уроці, як сотні років тому, зустрічаються головні учасники освітнього процесу: учитель та учень. Між ними завжди - незвіданий світ знань, протиріччя між пізнаним і ще неосвоєним, між почуттям задоволення від успіху та нелегкою працею освоєння нового, пізнання навколишнього.

Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом із ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою.

Докладніше

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 1140 | Додав: umni4ka | Дата: 17.10.2017 | Коментарі (2)

Личностно – ориентированный   урок, в отличии от урока традиционного, изменяет:

  1. Тип взаимодействия «Учитель – Ученик», от командного стиля к сотрудничеству.
  2. Ориентацию учителя в ходе урока на анализ не столько результатов, сколько процессуальной деятельности ученика.
  3. Позицию ученика: от прилежного исполнения к активному творчеству.
  4. Мышление учащихся – рефлексивное, то есть, нацеленное на результат.
  5. Характер складывающихся на уроке отношений.

Главное в том, что учитель не только даёт знания, но и создаёт оптимальные условия для развития личности учащихся через его учебно-познавательную деятельность.

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 755 | Додав: umni4ka | Дата: 23.02.2016

Взаємозв'язок типу і структури уроку

Тип уроку визначає особливості його структури (наявність, послідовність і взаємозв'язок елементів). Одні уроки охоплюють усі елементи структури, інші — тільки деякі.

Розглянуті структури уроків є орієнтовними. Вони передбачають варіативність залежно від віку учнів, їх підготовки, змісту навчального матеріалу, методів навчання, місця проведення уроків тощо.

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 2665 | Додав: umni4ka | Дата: 30.11.2011 | Коментарі (0)

У сучасній дидактиці існує кілька підходів до класифікації уроків: за дидактичною метою, за метою організації пізнавальної діяльності, за основними етапами навчального процесу, за методами навчання, за способами організації навчальної діяльності учнів.

Дидактична мета є найважливішою складовою, пусковим моментом процесу навчання, тому класифікація за цією ознакою найбільш близька до реального уроку.
Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 5364 | Додав: umni4ka | Дата: 30.11.2011 | Коментарі (0)

Комбінований урок

Застосовуються   різні   комбінації  структурних елементів різних типів уроків.  

 Такі уроки проводяться наприкінці вивчення теми, розділу й виконують цілу низку функцій: контролюючу, навчальну, виховну, діагностуючу та ін.
Уроки перевірки можуть бути організовані досить різноманітно ( у вигляді ігор-змагань, аукціонів, огляду знань тощо), мають широкі можливості для поєднання і індивідуальної, і групової роботи.

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 13178 | Додав: umni4ka | Дата: 30.11.2011 | Коментарі (0)

Уроки контролю та корекції знань, умінь і навичок

 Такі уроки проводяться наприкінці вивчення теми, розділу й виконують цілу низку функцій: контролюючу, навчальну, виховну, діагностуючу та ін.
Уроки перевірки можуть бути організовані досить різноманітно ( у вигляді ігор-змагань, аукціонів, огляду знань тощо), мають широкі можливості для поєднання і індивідуальної, і групової роботи

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 14121 | Додав: umni4ka | Дата: 30.11.2011 | Коментарі (0)

Урок узагальнення та систематизації знань

Для систематизації та узагальнення виділяються ключові питання відповідного курсу. Увага звертається на знаходження та розкриття в уже вивченому матеріалі закономірностей, логічно-наслідкових зв'язків, глибокої сутності процесів та явищ; на перехід від окремих до більш широких узагальнень. Слід звернути увагу на те, що систематизація передбачає певну форму відображення окремих фактів у певній системі взаємозв'язків — схему, узагальнюючу таблицю тощо. У жодному разі не можна вважати систематизацією просте відтворення окремих фактів або дій наприкінці вивчення теми. Це буде просте повторення..

Урок такого типу може проходити у формі оглядової лекції, бесіди, опитування й виконання системи завдань та ін.

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 13962 | Додав: umni4ka | Дата: 30.11.2011 | Коментарі (0)

Урок застосування знань, умінь і навичок

Мета: навчити самостійно і творчо застосовувати знання, навички та вміння в життєвих умовах; сприяє підготовці учнів до життя, праці на виробництві, посиленню зв’язку теорії з практикою; формування в учнів працелюбності, самостійності та творчої активності у рішенні різноманітних виробничих завдань і життєвих проблем.

 

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 14782 | Додав: umni4ka | Дата: 30.11.2011 | Коментарі (0)

Урок засвоєння навичок та вмінь

Основою такого уроку можна назвати тренування в різних варіантах, яке вимагає від учня перенесення знань і вмінь у нові, нестандартні ситуації. Для проведення таких уроків використовується практична робота. У педагогічній літературі саме цей тип уроку рекомендується як найбільш доречний для таких предметів, як фізика, хімія, географія, біологія і, звичайно інформатика. Практичні роботи в значній кількості представлені у навчальних програмах, та й практичні завдання є невід'ємною, складовою фактично кожного уроку інформатики.

Зміст уроків цього типу має значні можливості для великої варіативності завдань і тому сприяє диференціації та індивідуалізації навчання. Урок формування та вдосконалення вмінь і навичок можуть проводитись у вигляді ігор, змагань, уявних експедицій тощо та поєднувати й індивідуальні, і фронтальні, і групові методи роботи.

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 4535 | Додав: umni4ka | Дата: 30.11.2011 | Коментарі (0)

Урок засвоєння нових знань

Найчастіше таким уроком є вступний урок курсу (теми, розділу), коли він незначною мірою пов'язаний з темою попереднього уроку. Також доречно обрати цей тип у випадку, коли зміст матеріалу складний, об'ємний, містить значну кількість нових понять і положень.
Може використовуватись пояснювально-ілюстративний, проблемний виклад. Заняття можна провести у формі бесіди, лекції, уявної подорожі чи екскурсії, відеоуроку, навчальної конференції з підготовленими доповідями (повідомленнями) учнів. Під час проведення уроку доречні конспектування, складання тез, опорних схем, робота з підручником, картою, довідниками тощо. Головне, щоб вивчення нового матеріалу учнями відбувалося не пасивно, а в ході різноманітної активної пізнавальної діяльності.

Компетентнісно зорієнтований урок | Переглядів: 17301 | Додав: umni4ka | Дата: 30.11.2011 | Коментарі (0)

1-10 11-11